Instytut Matematyki

Skład Rady Naukowej Instytutu Matematyki UKW

  1. dr Paulina Szyszkowska, prof. uczelni – Przewodnicząca Rady Naukowej
  2. dr hab. Taras Radul, prof. uczelni
  3. dr hab. Oleh Nykyforchyn, prof. uczelni
  4. dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof. uczelni
  5. dr Piotr Sworowski
  6. dr Agnieszka Łukasiewicz
  7. dr Łukasz Matysiak
  8. dr Waldemar Sieg
  9. dr Juliusz Stochmal

  uczestniczący z głosem doradczym:

  1. mgr Karolina Kruber