Instytut Matematyki

Skład Rady Kierunku Matematyka UKW

  1. dr Katarzyna Chmielewska - Przewodnicząca Rady Kierunku
  2. dr Agnieszka Łukasiewicz
  3. dr inż. Karolina Mroczyńska
  4. dr Juliusz Stochmal
  5. dr Piotr Sworowski
  6. dr Marcin Kowalewski – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, główny programista  Logonet Sp. z o.o., Grupa LOGON
  7. Natalia Malicz - przedstawiciel studentów