Instytut Matematyki

Publikacje ze studentami

2022

  1. Magdalena Jankowska, Łukasz Matysiak, A structure of Dedekind in the cryptosystem, SCIREA Journal of Mathematics. Vol. 7, No. 1, 2022, 1-8
  2. Łukasz Matysiak, Weronika Przewoźniak, Natalia Rucińska, Matrices of infinite dimensions and their applications, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics - 2022, no 48, pp. 1235-1241

2021

  1. Sławomir Andrzej Torbus, Paulina Bławat, Aneta Modrakowska, Sandra Siekierska, Badanie wyników pomiarów dyspersji polaryzacyjnej włókien światłowodowych w kablach OPGW i OPPC pod kątem zbieżności z rozkładem normalnym, Rynek Energii Nr 1(152) – 2021, 52-56
  2. Sławomir Andrzej Torbus, Joanna Kreft, Maksym Wałaszewski, Patrycja Woźniak, Badanie ruchu generowanego w sieci transmisyjnej przez dane telemetryczne pod katem zbieżności z rozkładem Poissona, Rynek Energii nr 3 (154) - 2021, 79-84
  3. Magdalena Jankowska, Łukasz Matysiak, A polynomial composites and monoid domains as algebraic structures and their applications, Global Journal of Science Frontier Research: F Mathematics and Decision Sciences - 2021, Vol. 21, iss. 3, pp. 93-111

2020

  1. Katarzyna Chmielewska, Weronika Ciskowska, Daria Glazik, Dominika Marcinek, Karolina Wojciechowska, Attila Gilanyi, Learnability - are we Ready for Distance Learning?, 11th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications: CogInfoCom 2020 / eds. Jan Nikodem, Ryszard Klempous, New York: Institute of Electrical and Electronics Engineer, 2020, 465-470

2017

  1. Katarzyna Chmielewska, Damian Matuszak, Mathability and Coaching, 2017 8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom): 11-14 September 2017, Debrecen, Hungary / ed. Gyula Sallai, New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, 427-431