Instytut Matematyki

Opiekunowie studentów 2023/2024

Kierunek matematyka I stopnia, studia stacjonarne

  • rok I - dr Waldemar Sieg
  • rok II - dr Agnieszka Łukasiewicz
  • rok III - dr Agnieszka Łukasiewicz

Kierunek matematyka II stopnia, studia stacjonarne

  • rok I - dr Piotr Sworowski