Instytut Matematyki

Ocena programowa PKA

Raport Samooceny kierunku matematyka znajduje się w załączonym pliku.