Instytut Matematyki

Komisje i Zespoły

Komisja ds. Nauki

 1. dr Paulina Szyszkowska, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji
 2. dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof. uczelni
 3. dr Piotr Sworowski
 4. dr Agnieszka Łukasiewicz

Komisja Wydawnicza

 1. dr Paulina Szyszkowska, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji
 2. dr Jolanta Kosman
 3. dr Piotr Sworowski
 4. dr Halina Wiśniewska

Komisja ds. Oceny Kadry

 1. dr Paulina Szyszkowska, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji
 2. dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof. uczelni
 3. dr Piotr Sworowski
 4. dr Agnieszka Łukasiewicz

Zespół ds. Informacji i Promocji

 1. dr inż. Karolina Mroczyńska - Przewodnicząca Zespołu
 2. dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof. uczelni
 3. dr Waldemar Sieg
 4. dr Juliusz Stochmal

Zespół ds. Kontaktu z Radą Interesariuszy i Środowiskiem Lokalnym

 1. dr Katarzyna Chmielewska – Przewodnicząca Zespołu
 2. dr Jolanta Kosman
 3. dr Agnieszka Łukasiewicz

Zespół ds. Rozwoju Dyscypliny

 1. dr Paulina Szyszkowska, prof. uczelni – Przewodnicząca Zespołu
 2. dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof. uczelni
 3. dr Waldemar Sieg
 4. dr Piotr Sworowski

uczestniczący z głosem doradczym:

 1. dr inż. Karolina Mroczyńska