Instytut Matematyki

ERASMUS+

Możliwość spędzenia semestru na uczelni zagranicznej to wyśmienita okazja do poszerzenia horyzontów. Nie zwlekaj, skorzystaj z oferty Programu Erasmus+.

Program Erasmus+ umożliwia studentom z krajów Unii Europejskiej (UE) spędzenie do dwóch semestrów na uczelniach w pozostałych krajach UE oraz w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także Wielkiej Brytanii, Serbii, Turcji i Macedonii Północnej. Ponadto, w ramach projektów Eramsus+ KA, istnieje możliwość wyjazdu na studia do wielu innych krajów (np. w projekcie na lata 2020-2022 do: Rosji, Gruzji, Jordanii, Kazachstanu, Kosowa, Izraela, Albanii, Ukrainy, Malezji, Namibii, Azerbejdżanu, Białorusi). Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Aby mieć możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ należy być zarejestrowanym na studiach licencjackich albo magisterskich.

Na studia wyjechać można do uczelni wyższej, która współpracuje (posiada podpisaną umowę międzyinstytucjonalną) z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach programu Erasmus+. Na każdym z dwóch poziomów studiów realizowanych w Instytucie Matematyki można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące.

Bułgaria

Uniwersytet Konstantyna Presławskiego w Szumen

Macedonia

St Kliment Ohridski University Bitola

Niemcy

Karlsruher Institut fur Technologie

Rumunia

Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Aurel Vlaicu Din Arad

Serbia

University of Kragujevac

Słowacja

University of Zilina

Turcja

Ordu University, Beykent University, Trakya Universitesi, Karamanoğlu Mehmetbey University, Recep Tayyip Erdogan University, Aydin Adnan Menderes University, Erzurum Technical University

Węgry

Debreceni Egyeten

Włochy

Seconda Universita degli Studi di Napoli, Universita' degli Studi di Perugia, Universita di Camerino

Centralną jednostką koordynującą program w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest Biuro Współpracy Międzynarodowej http://www.bwm.ukw.edu.pl/ Koordynatorem Instytutu Matematyki ds. programu Erasmus+, upoważnionym przez Dyrekcję Instytutu do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu, jest dr Piotr Sworowski.